Scroll

Instrucja montażu


Instrukcja montażu siłownika w okienkach podawczych w Systemie COPAL

    Siłownik COPAL to urządzenie, które dzięki przemyślanej i zaawansowanej konstrukcji ułatwia unoszenie i zamykanie okienek podawczych. Siłownik posiada niewielkie wymiary poprzeczne jego obudowę stanowi aluminiowa rura kwadratowa o wymiarach 30x30 i długości dostosowanej do szerokości okienka (min. 550mm, dł. standardowa – 1000mm). Dzięki temu doskonale nadaje się do montażu zarówno w okienkach nowych jak i w konstrukcjach już istniejących nie wymuszając dodatkowych przeróbek. Siłownik (sprężyna gazowa) jest przygotowywany i przeznaczony do pracy w temperaturze pokojowej w okienkach wykonanych w systemie Copal, zgodnie z technologią Copal.

Siłownik w okienku podawczym umieszczony jest pod górnym profilem ramy P303 (5 – rys.1) i osadzony na powierzchni czołowej prowadnicy części przesuwnej.
W przypadku budowy okienka od podstaw należy wziąć pod uwagę rozmiar siłownika (7) – 30mm i uwzględnić go przy ustalaniu podziału okienka (część stała/przesuwna).

W przypadku okienek istniejących, do których montujemy siłownik należy zdemontować prowadnice (10) i skrócić je o 30mm tak by w przestrzeni pomiędzy ramą (5) a czołem profila prowadnicy (10) mieścił się siłownik. Podczas takiego montażu podział okienka zostaje naruszony.
Linki siłownika wyposażone są w kostkę (8-rys.2) zabezpieczającą linki przed wciągnięciem do siłownika oraz dodatkowo zakończone są uchwytem (1), który umożliwia połączenie linek z profilem okiennym P106 (3).
W czasie montażu należy unieść część przesuwną okienka, wsunąć do profila P106 (3) uchwyt linek (1) w taki sposób aby linki nie dotykały krawędzi profila P106, i przykręcić go przy pomocy dostarczonego wkręta (4-rys.2). Dopiero po przymocowaniu uchwytu linek (1) można zdemontować kostkę zabezpieczającą (8).
Po tych czynnościach słownik jest gotowy do pracy.
UWAGA
Siła podnośnika równoważona jest siłą grawitacyjną oddziałująca na część przesuwną okienka - w przypadku, gdy montaż odbywa się w pozycji poziomej należy zwrócić uwagę na fakt, że dopiero w ustawieniu pionowym zachodzą właściwe warunki pracy.

ZABRANIA SIĘ INGERENCJI WE WNĘTRZE PODNOŚNIKA. FIRMA COPAL NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SIŁOWNIKI Z USZKODZONĄ PLOMBĄ GWARANCYJNĄ


Montaż siłownika:      LINK DO FILMU
Demontaż siłownika: LINK DO FILMU
Rys.2. Schemat montażu uchwytu linek w profilu okiennym P106.
1 – uchwyt linek,
2 – linki,
3 – profil 106,
4 – wkręt montażowy 2,9 x 3,9 DIN 7981
5 – Rama (P303),
6 – Okienko stałe (P109),
7 – siłownik,
8 – element blokujący.